Първото издание на конкурса е приключило. // The 1st edition is over.

Answear Graphic Design Masters

Победителите са:

// AND THE WINNERS ARE

1-во място

 // 1st place

2-ро място

 // 2nd place

3-то място

 // 3rd place

4-то място

 // 4th place

5-то място

 // 5th place

Поздравления! Благодарим на всички участници в конкурса!

// CONGRATULATIONS AND THANKS TO ALL PARTICIPANTS!

Каним ви на следващото издание през септември 2023!

We invite you to the 2nd edition in September 2023!

Международен конкурс за дигитални артисти.

Създай дигитално произведение на изкуството като използваш един продукт от предложенията на answear.bg

// International contest for digital artists.

Create a digital artwork based on photos of one unique product from the answear.bg offer.

ПРАВИЛА
НА КОНКУРСА

Призоваваме всички запалени по графичен дизайн артисти! Ако си поне на 18 години и вярваш че твоите графични умения ще съблазнят публиката, покажи уменията си на нашето жури в Answear Graphic Design Masters.

От базата ни данни с предварително подготвени продуктови снимки (изтегли оттук) избери един продукт и използвай снимките (една или повече) за създаването на впечатляващо дигитално произведение на изкуството.
Размер: 297 мм на 420 мм, 300 dpi.

Конкурсът се провежда от 02.11.2022 г. до 31.01.2023 г.
Обявяване на победителите до 15.02.2023 г.
Публикуване на наградените творби на уебсайта на конкурса: 25.02.2023 r.

Вече с нетърпение очакваме да попътуваме из кътчетата на твоето въображение. Покажи ни таланта си и спечели една от наградите в Answear Graphic Design Masters!

Пожелаваме ти креативност и вдъхновение!

// RULES
OF CONTEST

We are looking for talented artists who are passionate about digital art. If you are at least 18 years old and feel that your designs can seduce the audience with their flair and creativity, be sure to show your skills to the world and our jury in Answear Graphic Design Masters.

From our database of prepared photos (downloadable here) choose one product and use any snapshots (one or more) for creating a striking digital artwork.
Size: 297mm x 420 mm, 300 dpi.

The contest runs from 02.11.2022 to 31.01.2023.
Winners’ announcement/contact with winners 15.02.2023.
Publication of the winning artworks on the contest website/official contest results: until 25.02.2023.

We're already looking forward to traveling through the corners of your imaginations.
Show us and the world your artistic soul and win prizes in Answear Graphic Design Masters.

Have a great creative flair!

НАГРАДИ

// PRIZES

Наградените работи ще бъдат представени в нашата виртуална галерия на masters.answear.com, а победителите ще спечелят:

The awarded artworks will be featured in our virtual gallery on masters.answear.com, and the winners will win the following prizes:

1-во място //
1st place

5 000 EURO

2-ро място //
2nd place

2 000 EURO

3-то място //
3rd place

1 500 EURO

4-то и 5-то място //
4th and 5th place

1 000 EURO

ЖУРИ // Jury

Победителите ще бъдат избрани от нашето международно ЖУРИ:

Awarded artworks will be selected by our international JURY:

Марчин Франчак (ПОЛША)

Председател на журито е Марчин Франчак - Творчески директор на Answear. В продължение на почти 20 години той участва в създаването на идентичността и визуалната част на най-големите медийни издания и модни марки.

Marcin Franczak (Poland)

Chairman of the JURY is Marcin Franczak - Answear Creative Director. For almost 20 years he has been involved in the creation of identification and visual side of the largest press titles and fashion brands.

Петра Сламкова (Словакия)

Опитен илюстратор, който започва с дигитална мода и персонализирани илюстрации. Създава илюстрации и съдържание за социалните мрежи. Същевременно създава щампи и продукти за собствената си марка.

Petra Slamková (Slovak Republic)

Experienced illustrator who started with digital fashion and personalized illustrations. Creates illustrations and content for social networks. At the same time, she creates prints and products for her own brand.

Мария Тодорова (България)

Мария Тодорова - Опитен творчески директор на множество международни криейтив агенции, като Havas и Ogilvy&Mather. Съосновател, главен изпълнителен и творчески директор на агенция Next-DC.

Maria Todorova (Bulgaria)

Maria Todorova - Experienced creative director of award-winning advertising agencies (Havas, Ogilvy&Mather). Co-founder, CEO and creative director of Next-DC agency.

Митя Бокун (Словения)

Художник, илюстратор, известен с оригиналния си стил на портрети. Специалист в областта на графичния дизайн и модната илюстрация. Създава повече от 500 илюстрации годишно.

Mitja Bokun (Slovenia)

Artist, illustrator, known for his original style of portraits. Specialist in graphic design and fashion illustration. Creates more than 500 illustrations a year.